Eto ianao : Fandraisana > Bizna > Sokajy > Mivarotra > Tany > Samihafa

Mandray commande, Logiciel société

Nampidirin'i : madaMercure
Tamin'ny : 04/02/2018 17:29:15
Miseho hatramin'ny : 19/02/2018 17:28:33
Miarahaba antsika rehetra,
Izahay dia manamboatra logiciel Entreprise, personnel.. sy application Android.
Alefanao email ny momba n'y logiciel rehetra, dia amboarinay dia alefanao email aminao ny logiciel version démo izay herin'andro no fampiasana azy, marihina fa tsy handoavam-bola ilay commande s'y n'y essai anlay izy.
Manao ihany koa ho an'ny entreprise izahay, n'y momba n'y réseau rehetra toy n'y securisation serveur, configuration serveur, na koa ireny téléphonie sur IP ireny, manao descente sur terrain tompoko izahay.
Raha Liana ianao dia afaka miresaka amin'ny mail: c4m.director@gmail.com na ny +261 34 20 835 41

Hamaly

Mandefasa hafatra ho an'ilay nampiditra filazana eto

Apetraho ny email na telephone mba hahafahana mamaly anao[*] Ilaina fenoina