Eto ianao : Fandraisana > Bizna > Sokajy > Fiarakodia > Samihafa

Mpanamboatra fiarakodia

Nampidirin'i : Jeanba
Tamin'ny : 08/08/2019 01:22:36
Miseho hatramin'ny : 23/08/2019 01:20:26
Jean-Ba 0320503382, Alasora, misahana:
-Tsirika sy fakafaka ary fihazana ny simba ho an'ny fiara rehetra fanao an'izay (diagnostic, analyse, détection des pannes)
-Fanamboarana vatampandeha mibaiko tena (réparation boîtes de vitesse automatique)
-Fanamboarana milina sy hisatra voafehy ara-kotonaratra (réparation moteurs et freins à géstion électronique).

Hamaly

Mandefasa hafatra ho an'ilay nampiditra filazana eto

Apetraho ny email na telephone mba hahafahana mamaly anao[*] Ilaina fenoina